300px-Fachhochschule_Bielefeld-logo.svg

Online-Infoveranstaltungen für den Studiengang Public Administration – Bachelor of Arts (B.A.)

Info-Termin:     18. August, 17.00 Uhr -> Infoveranstaltung buchen

Studienbeginn:     09. Oktober 2021

Anmeldeschluss:  verlängert auf den 01. September 2021